Ashtray

Adderley Nova Scotia Tartan Ashtray
$22.00
Sale Price: $22.00
Previous Price: $28.00
SKU: 6481

Type: 

Dinnerware

Manufacturer: 

Adderley

Pattern: 

Nova Scotia Tartan

Size: 

4 1/4''