Bowl - Fruit Nappie

Royal Doulton Arcadia H4802 Bowl - Fruit Nappie
$0.00
Price: $0.00
List price: $0.00
SKU: 4012

Type: 

Dinnerware

Manufacturer: 

Royal Doulton

Pattern: 

Arcadia H4802

Size: 

5 1/4''